Optická ochrana

Optická ochrana má za účel plašenie holubov od ošetrených priestranstiev, čím sa zamedzí ich znečisťovanie okolia  a hniezdenie. Princípom optickej ochrany sú balóny s priemerom 60 cm, ktoré su po oboch stranách vybavené troj-rozmernými bodmi v tvare oka dravca, čo holuby vnímajú ako nebezpečenstvo. Akonáhle zareagujú na trojrozmerný bod, okamžite sa splašia a odletia. Jej využitie je prevažne v úzkych dvoroch, nádvoriach, plochých alebo mierne šikmých strechách, obytných strechách, priemyselných budovách, všade tam kde si to situácia vyžaduje.

Pri ochrane proti holubom je potrebné častokrát navrhovať riešenia zahrňujúce komplexné návrhy viacerých systémov. Preto je mnoho prípadov, kedy sa  optická ochrana dopĺňa buď hrotovaním, sieťovaním alebo elektronickou ochranou.

Profesionálne použitie optickej ochrany na holuby - galéria

   

V prípade že máte záujem o naše služby resp. o komplexnú ochranu proti holubom, prosíme neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom pracovníkov divízie pest control...