Regulácia hlodavcov v interiéri / exteriéri

Pri regulácii hlodavcov používame výlučne moderné sofistikované požerové nástrahy, vlastného vývoja a výroby, ktoré sú deklarované v rámci inovácie a kvality medzi popredné rodenticídy v rámci Európy. BÁBOLNA BIO je ako jediný poskytovateľ služieb na Slovensku, ktorý disponuje viac než siedmymi rôznymi formuláciami požerových nástrah pre ich samotnú distribúciu a taktiež využitie pri regulácii hlodavcov.
                   PROTECT, KILRAT, RaTaTa - požerové nástrahy na hlodavce


Výroba požerových nástrah od BÁBOLNA BIO je zabezpečená v norme ISO 9001 a ISO 14001 a sú schálené prísnou legislatívou Európskej únie o Biocidoch.
 

V závislosti od umiestnenia a lokality sa požerové nástrahy umiestňujú do uzamykateľných nástrahových staníc, ktoré disponujú najmodernejšími variáciami pre použitie ktorej koľvek formulácie požerových nástrah. Nástrahové stanice jednak chránia nástrahu, zabezpečujú jej dlhodobú atraktivitu, zamedzujú možnosť sekundárnej otravy ostatných organizmov a v neposledom rade sú odolné voči vlhkosti a silným nárazom.

Každá nástrahová stanička je označená príslušným monitorovacím štítkom, ktorý obsahuje nasledovné údaje: meno výkonného pracovníka, číslo staničky a použitý materiál. Pri ukončení deratizácie, zákazník automaticky obdrží e-mailom od nás protokol o výkone deratizačnej služby.

Škody spôsobené hlodavcami na objektoch, skladoch a výrobných priestoroch sú stále väčšie ako náklady vynaložené na ochranu pred hlodavcami. BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. Vám ponúka jednoduché a účinné riešenia proti hlodavcom zvlášť potkanom, kde systémom ochrany ideme cielene na miesta hniezdenia z hľadiska ich biológie. Ochrana proti myšiam si vyžaduje obozretnejší prístup nakoľko myši dokážu hniezdiť v podstate na každom m2. Práve aj preto tento úkon vykonávame na základe monitoringu.

Pre zväčšenie klikni na obrázok!

 

Používajte biocídy bezpečným spôsobom ! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku .