REGULÁCIA ŠKODCOV V KOMUNÁLNEJ SFÉRE

Bytové domy, správcovké spoločenstvá, administratívne objekty, verejné objekty, individuálne súkromné objekty.


Hlavnou činnosťou BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. z hľadiska poskytovania služieb DDD (deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia) je určenie druhu škodcu, následné zabezpečenie požadovaného stavu zo strany objednávateľa a dlhodobé udržanie výsledného efektu s dôrazom na čistotu životného prostredia !

Deratizácia:
Škody spôsobené hlodavcami (myši, potkany) mávajú zvyčajne negatívny dopad nie len na majetku obyvateľstva, ale taktiež výrazne zvyšujú pravdepodobnosť šírenia nákazových infekcií. Preto BÁBOLNA BIO využíva pri poskytovaní svojich služieb najmodernejšie prípravky požerových nástrah - rodenticídy a bezpečné nástrahové staničky vďaka viac než 50 ročným skúsenostiam z oblasti regulácie hlodavcov.Ponúkame jednoduché a účinné riešenia proti hlodavcom zvlášť potkanom, kde z hľadiska ich biológie je systém ochrany upriamený cielene na miesta hniezdenia. Ochrana proti myšiam si vyžaduje obozretnejší prístup nakoľko myši dokážu hniezdiť v podstate na každom m2.

Dezinsekcia:
Z celkového obrovského počtu druhov hmyzu je niekoľko užitočných a niekoľko sto druhov pre človeka škodlivých. Hmyz ako aj hlodavce dokáže spôsobiť obrovské škody hospodárskeho ako aj zdravotného charakteru. Práve preto netreba podceňovať prítomnosť škodlivého hmyzu, naopak je potrebné včas vykonať dezinsekčný zásah, ktorým sa zamedzí množenie a rozširovanie škodcov, čoho výsledkom nie je potláčanie výskytu ale dosiahnutie ich úplnej likvidácie.
BÁBOLNA BIO ponúka kompletnú ochranu proti škodlivému hmyzu ako lezúcemu tak aj lietajúcemu. Pomocou sofistikovaných technológií a moderných prípravkov komplexne a efektívne zabezpečíme ochranu proti škodcom v komunálnej sfére: šváby, mravce (faraónske, čierne), švehly, pavúky, muchy,mole, komáre, osy či ovady. Súčasným trendom v dezinsekcii v Európe aj na Slovensku je ochrana proti parazitom (ploštica posteľná a blcha). Naša spoločnosť si hravo poradí aj s týmito škodcami a to samozrejme so zárukou na účinnosť!

 

Využite naše služby kdekoľvek v rámci Slovenskej republiky