Fumigácia - plynovanie

BÁBOLNA BIO realizuje fumigačné zásahy s maximálnym dôrazom na zneškodnenie obilných škodcov a to všetko v rámci prísnych bezpečnostných opatrení. Odborný pracovníci spoločnosti dôkladne prehodnotia všetky podmienky samotnej zakázky a pripravia riešenie s čo najdôkladnejším prístupom k dosiahnutiu čistoty od škodcov. Používame inovatívne prípravky na báze fosforovodíka vo forme granúl, tabletiek, plátov od nemeckého výrobcu Detia Degesh. K dosiahnutiau čo najvyššej efektivity a úspešnosti zásahu používame veľkorozmerné plachty pomocou ktorých je možné zásahy zefektívniť. Po ukončení plynovania zákazník obrží všetky potrebné informácie pre bezpečnú manipuláciu s ošetrovanými komoditami a automaticky obdrží protokol o vykonanej fumigácii.

V prípade ošetrenia skladov pred sezónnym naskladnením zabezpečujeme profesionálny chemický postrek skladov resp. samotného obilia. Na túto činnosť dáva spoločnosť BÁBOLNA BIO záruku pol roka !

V prípade že máte záujem o naše služby resp. o komplexnú ochranu proti škodcom, prosíme neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom pracovníkov divízie pest control...

 

Pre zväčšenie klikni na obrázok!