Regulácia škodcov

Dezinsekcia  - je to súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov. Preventívna dezinsekcia: predstavuje súbor opatrení, ktoré zabraňujú vnikaniu, zahniezdeniu, rozmnoženiu a šíreniu škodlivého hmyzu. Represívna dezinsekcia: vykonáva sa pri výskyte škodlivého hmyzu v danom objekte

Z celkového obrovského počtu druhov hmyzu je niekoľko užitočných a niekoľko sto druhov pre človeka škodlivých. Hmyz dokáže spôsobiť obrovské škody hospodárskeho ale aj zdravotného charakteru. Práve preto netreba podceňovať prítomnosť škodlivého hmyzu a je potrebné včas vykonať dezinsekčný zásah, ktorým sa zamedzí množenie a rozširovanie škodcov, čoho výsledkom je dosiahnutie  ich úplnej likvidácie.

BÁBOLNA BIO ponúka kompletnú ochranu proti škodlivému hmyzu ako lezúcemu tak aj lietajúcemu. Súčasným trendom v dezinsekcii v Európe aj na Slovensku je ochrana proti parazitom (ploštica posteľná a blcha). Naša spoločnosť si poradí aj s týmito škodcami so zárukou na účinnosť.

 

Ploštica posteľná je v súčasnosti podceňovaná nielen obyvateľmi ale, aj profesionálnymi poskytovateľmi služieb. Jej zamorenie stále rastie najmä pre nezodpovedný prístup zo strany správcovských organizácií. Viac ->


                                         Dôraz na pravidelnosť bariérovej dezinsekcie!

V prípade že máte záujem o naše služby resp. o komplexnú ochranu proti škodcom, prosíme neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom pracovníkov divízie pest control...

 

Pre zväčšenie klikni na obrázok!