Regulácia hlodavcov

Deratizácia  - je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.  Je to systém komplexných opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov, na zníženie ich výskytu a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti. Za týmto účelom sa využívajú rôzne metódy a prostriedky s cieľom udržať populáciu škodlivých hlodavcov na najnižšej možnej úrovni.

BÁBOLNA BIO využíva najmodernejšie prípravky pri poskytovaní služieb rodenticídy - požerové nástrahy, moderné nástrahové staničky a zároveň viac než 50 ročné skúsenosti z oblasti regulácie hlodavcov. Pri vykonávaní deratizačných činností využívame filozofiu systémovej postupnosti IPM - Integrate Pest Management, ktorá nám zabezpečuje dosahovanie úspešnosti pri našej práci, čoho dôkazom je spokojnosť našich zákazníkov v rámci celého Slovenska.
                                        Dôraz na pravidelnosť deratizácie !
Vedecké štúdie ukázali rozdiel účinnosti deratizácie medzi zaužívaným systémom zásahov 2-krát ročne (jar, jeseň) a pravidelným mesačným alebo štvrťročným zásahom. Rozdiely sú jasne viditeľné vo výsledkoch deratizácie, kde pri pravidelnej deratizácii lineárne klesá počet jedincov z dlhodobého pohľadu, vďaka čomu vieme priebežne zabezpečiť čistotu od hlodavcov. Po dosiahnutí čistoty a pri jej udržiavaní sú náklady na deratizačné činnosti v konečnom dôsledku menej náročnejšie !

     

Pre podrobnejšie vysvetlenie kontaktujte našich pracovníkov, ochotne Vám priblížia danú problematiku aj prostredníctvom osobnej návštevy.


 

V prípade že máte záujem o naše služby resp. o komplexnú ochranu proti škodcom, prosíme neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom pracovníkov divízie pest control...

 

Kdekoľvek v rámci Slovenskej republiky

a to vždy za účelom dosiahnutia úspešnosti a spokojnosti zákazníkov

Máte záujem o deratizáciu v priemyselnej sfére či výrobe?

REGULÁCIA ŠKODCOV V IPM PROGRAME

Služby poskytujeme v zmysle najnovších noriem v oblasti profesionálnej regulácie škodcov STN EN16636 s dôrazom na kvalitu prevedenia ISO:9001 a čistotu životného prostredia ISO:14001